Hälsa och presentera

I alla tider har människor hälsat på varandra. En sedvänja som syftar till att visa att man har något gemensamt och syftar till en fredlig social samvaro. Vi hälsar vanligen på de vi känner även om man setts tusen gånger tidigare. I menyn kan du välja mellan de olika alternativen. Klicka på + för ytterligare val i huvudmenyn.

Innehåll hälsa och presentera


Syftet med hälsning

 • Ordet hälsa kommer från germanska och betyder förutom ”hel” även ”ett lyckosamt förebud”.
 • Vid möten med andra hälsar vi på varandra, var sig det är första gången vi ses eller den femhundrade.
 • Ibland hälsar vi på helt främmande personer och så signalerar vi med vår hälsning ”Vem är du?” och ”Det här är jag” eller ”Vi har något gemensamt”.
 • Tillbaka till innehåll

Hälsandet har förändrats

 • Människor som möttes förr i en farlig värld, fylld av krig, rövare, sjukdomar och annat önskade alltid varandra en fredens dag.
 • Att säga ”Goddag” eller ”Guds frid” var och är fortfarande en artighet.
 • För alla vet vi hur man reagerar när någon inte hälsar.
 • Hälsandet har förändrats i den takt samhället utvecklats, i storstaden kan man inte hälsa på alla, men på joggingrundan går det bättre.
 • I ett litet samhälle på landsbygden hälsar alla på varandra, men samma effekt ser man inte sällan i en bostadsrättsförening i Bromma.
 • Det är vanor och traditioner.
 • Tillbaka till innehåll

Handslag

 • En öppen hand visar att du kommer i fredliga avsikter.
 • Det förväntas ett leende vid handslag, ger ett inbjudande intyck.
 • Vanligt avstånd vid handslag är två underarmars avstånd.
 • Den som vill uppfattas som självsäker fattar den andres hand först.
 • Se den andra personen i ögonen, en fast blick visar på intresse.
 • Håll fast blicken under hela hälsningen.
 • Respektera den som inte väljer handslag, av religiösa eller andra skäl.’
 • Tillbaka till innehåll

Vägran att ta i hand av religiösa skäl

 • En muslimsk kvinna kan vägra ta en man i hand.
 • Placera din hand över hjärtat som hälsning och den besvaras.
 • En muslimsk man kan vägra ta en kvinna i hand.
 • Han placerar handen över sitt hjärta.
 • Besvara på samma sätt.
 • Ta inte illa upp för en hälsning som detta eller en vägran. Det är en livslång inlärning och uppfostran du möter. På samma sätt som vi i Sverige lärt oss motsatsen.
 • Tillbaka till innehåll

Hälsande utomhus

 • Den som först ser en bekant hälsar.
 • Traditionellt tar mannen initiativet och hälsar på en kvinna.
 • Detsamma gäller för en yngre som möter en äldre person.
 • Om någon inte hälsar, kan du strunta i det eller ta initiativ till hälsning.
 • Tillbaka till innehåll

När man ska hälsa

 • Formellt så hälsar man inomhus först med ytterkläderna avtagna.
 • Men detta har förändrats och det går bra att hälsa ändå.
 • På en fest behöver du inte hälsa på alla om det inte går att överblicka.
 • Ungeför 35-40 personer brukar vara en tumregel.
 • Hälsa alltid på värdpar, viktiga gäster och de du känner.
 • Tillbaka till innehåll

Lyfta på hatten

 • Hyfs och stil är att en man tar av mössan eller hatten när han hälsar på en kvinna eller äldre man.
 • Att blotta huvudet innebär att man visar vördnad för den man möter.
 • Traditionellt lyfts hatten, mössan, kepsen inomhus, i en hiss om kvinna närvarar eller inför flagga.
 • Kvinnor behöver inte hälsa någotdera genom att ta av mössa eller huvudbonad då det är en del av klädseln.
 • Religiösa skäl eller sjukdom tar bort denna mycket gamla regel.
 • Tillbaka till innehåll

Kindkyssar

 • Är betydligt mer förekommande i nutid och ett vänligt sätt.
 • Idag pussas det på kinderna i många olika sammanhang.
 • Förr var kindkyssandet endast förbehållet vänner emellan.
 • Avstå om den andra personen verkar ovillig.
 • Börja med höger kind, mot höger kind.
 • Ibland ersätter kramandet kindkyssen.
 • I Sverige är endast en kindkyss vanligt.
 • Är du tveksam, avvakta och iakta andra.
 • Ett handslag kan alltid ersätta kindkyssen.
 • Tillbaka till innehåll