Att vara värdfolk

Värdfolk är detsamma som värd eller värdinna. De har bjudit in till festen, middagen, lunchen eller vad det än är. De styr och arrangerar sin fest.

Värdskap är att välkomna i dess bästa uttrycksform. Det finns en del att tänka på. Här följer en hel del tips för dig.

Innehåll


Inbjudarens ansvar

 • Gästen ska uppmärksammas och speciellt välkommen.
 • Ingen får känna sig bjuden av plikt eller skyldighet.
  Detta gäller alla inbjudningar.
 • Såväl privat, som mer tvungna arrangemang, företagsfest eller representation.
 • Gott värdskap erbjuder alla gäster det bästa, såväl vuxna som barn.
 • Inbjudaren är en värd eller värdinna, eller bådadera.
 • Det är inbjudaren som bestämt vilka gäster som ska bjudas in.
 • Tillbaka till innehåll

Ta emot gästerna

 • Värdfolket tar emot och välkomnar gästerna.
 • Ta emot gästerna individuellt med ett handslag och ”Välkommen!”
 • Gör hälsningen kort och hjärtlig, så hinner fler gäster välkomnas.
 • Gör gärna som förr, möt gästerna, låt inte dem leta upp värd och värdinna.
 • Se till att gästerna får något att dricka.
 • Gästen ska inte behöva leta efter dryck.
 • Gör en gammaldags presentation, då får du med gästen i gemenskapen.
 • Hjälp gäster som har det svårt att bryta sig in i samtal.
 • Vid dans ska värdfolket försöka dansa med så många som möjligt.
 • Tillbaka till innehåll

Värdskap i affärer

 • Det finns undantag i värdskapet.
 • I affärslivet finns inget annat än värdar.
 • Kvinnor i tjänst utövar värdskap och blir värdar.
 • Det är viktigt för männen att minnas denna regel.
 • Ofta tror männen att de är värdar, enbart i kraft av sitt kön.
 • Men så är det alltså inte.
 • Företagsbjudningar syftar ofta till bättre kontakt mellan medarbetare eller med kunder.
 • Medarbetarna från företaget är därmed värdpersoner i sin roll.
 • Undvik att umgå sinsemellan i företaget om det finns kunder med.
 • Vid många bord och många gäster, utse vicevärdar
  .
 • Tillbaka till innehåll

Värdskapets uppgifter

 • Värdfolkets främsta uppgift är att göra festen till en succé.
 • Gästfrihet är det som genomsyrar värdskapet.
 • Det innebär även tacksamhet från värdfolket, för att gästen hedrar dem med sin närvaro.
 • Det är deras främsta uppgift att skapa en glad och lättsam stämning.
 • Gästerna skall ha trevligt, maten smaka bra.
 • Värdfolket ska företrädesvis roa andra och sätta sina gäster framför sitt eget nöje.
 • Varje gäst ska uppfatta sig som speciellt väntad och tas emot som detta.
 • Tillbaka till innehåll

Värd och värdinna

 • Fin etikett betyder att värden går till bords först.
 • Värdinnan går sist till bords.
 • Vid måltidens slut reser sig värdinnan först.
 • Därefter reser sig gästerna och följer värdinnan.
 • Värden går sist från middagsbordet.
 • Tillbaka till innehåll

Överlåta värdskapet, som vid bröllop

 • Ett värdpar kan vid speciella tillfällen överlåta rollen som värdpar till annan person.
 • Vid bröllop är det inbjudaren som är festföremålet.
 • Då kan de be en närstående, ofta föräldrarna, att överta värdskapet.
 • Vid ett jubileum eller födelsedagsfest kan inbjudaren be någon annan vara värd eller värdinna.
 • Det kan vara vuxna barn, föräldrar eller syskon.
 • Inbjudaren kan även be en nära vän vara värd eller värdinna.
 • Tillbaka till innehåll

Vivevärdar

 • Företagsbjudningar eller andra stora tillställningar kan behöva vicevärdar.
 • Ibland kallas de även för bordsvärdar.
 • Det kan vara vänner, närstående, kollegor.
 • Vicevärden vid varje bord tar initiativet till att gästerna börjar äta.
 • Vicevärden ska agera som om denne är en värdperson.
 • De skålar med gästerna och ser till att de har dryck.
 • Tillbaka till innehåll