Utvecklingen online

Annons:

Vett och etikett är något som diskuterats lika länge som det funnits sociala sammankomster, eller socialt liv överhuvudtaget. Vett och etikett har stötts och blötts genom historien och har också utvecklat nationella särdrag där olika nationer skapat sin egen vett och etikett samtidigt som vett och etikett också blivit en markör på klass där överklassens vett och etikett många gånger varit så komplicerad att man måste ha vuxit upp som överklass för att överhuvudtaget kunna bemästra den. När internet började användas på 90-talet följde snart diskussionen om vett och etikett med dit. Det har funnits många forum där personer behandlat varandra mycket illa men med tiden har uppförandekoder etablerats. Ett exempel är spelplatser online. Där är det ofta möjligt att chatta med de andra spelarna och det är många gånger en intensiv spänning i forumet så behovet av vett och etikett är stort. På sajter som till exempel https://campobet.se/sv
kan man se resultatet av hur vett och etikett utvecklats, det har blivit allt trevligare att kommunicera med de andra spelarna och det har förbättrat den allmänna upplevelsen av tjänsten.

Sociala medier alltmer vaksamma på användarnas beteenden

Sociala medier har varit särskilt påpassade när det gäller användarnas beteende. När sociala medier först etablerade sig var de väldigt mycket som vilda västern med alla möjliga grupper som var mycket hårda och spred budskap som var långt ifrån rumsrena. Etiketten användarna emellan lämnade också väldigt mycket övrigt att önska. Det var inte särskilt högt i tak och språket var ofta väldigt ovårdat. Ord som näthat gjorde sitt intåg i svenska språket.

Med tiden har dock även de sociala medierna blivit bättre på att hantera frågor om vett och etikett, samt de mest extrema formerna av näthat. Det hat införs moderation i forumen och många gånger är det användarna själva som står för moderationen genom att de rapporterar varandra till en moderator som då ser över användarnas beteende.

Debatten om beteende på sociala medier har blivit än mer intensiv i samband med att sociala medier utnyttjats av terrorister och antidemokratiska krafter. Vi kan nog räkna med en rejäl åtstramning av yttrandefriheten på sociala medier framöver.

Öppna och slutna internet

Den utveckling som vi kan se fram emot innehåller nog en uppdelning av Internets sociala medier i mer öppna sociala medier och mer slutna sociala medier. De öppna sociala medierna kommer att användas av gemene man ungefär som de används nu och där kommer det att finnas bra kontroll på användarna beteende för att ingen ska skadas av hat och allmänt aggressivt beteende.

På det slutna internet kommer istället många av extremistgrupperingarna att etablera sig. Där kommer de att kunna uttrycka sitt hat mot olika saker och människor samt lära känna likasinnade.

En utmaning för det slutna internet kommer dock att vara infrastrukturen. Tidigare i Internets historia var det en oskriven lag att alla typer av sajter skulle få tillgång till infrastrukturen men nu har det kommit att bli alltmer accepterat att Internets infrastrukturföretag, de som tillhandahåller servrar och uppkopplingar, nekar tillträde till sajter som sprider ett oönskat innehåll, oavsett i vilken typ av oönskat innehåll det gäller.