Bröllopslexikon B


Innehåll – B

Annons:

Barnvakt

Så låt de små barnen vara hos barnvakt den där timmen i kyrkan.
Det mår både barnen, föräldrarna, brudparet och gästerna bäst av.
För nog trivs de minsta bäst när de inte blir ständigt tystade.


Tillbaka till innehåll

Barn på bröllopsfest

Javisst, det går ofta alldeles utmärkt. Om det står angivet på inbjudan.
Står det Lars och Lena Larsson, ja då betyder det Lars och Lena. Inte
Lars och Lena med barn.
Har man ingen barnvakt så ringer man inte och frågar om de barnen kan
följa med, nej man ringer och tackar nej. Det kan vara så att de inte ville
ha barn med, då kan det bli svårt att neka den som frågar. Så kan
värdparet säga ”ta med barnen”!

Tillbaka till innehåll

Annons:

Bestman

Den person som brudgummen valt till bestman finns framme vid altarringen och
väntar. Han ska vara klädd som gästerna och inte som brudgummen. Även som bestman förväntas du hålla ett
tal. Det får du givetvis hjälp med.

Tillbaka till innehåll

Bordsplacering

På en bröllopsfest känner en stor del av gästerna inte varandra. Och det blir trist om alla bara pratar med dem man känner, så lite möda vid placeringen är en fördel.

I mitten av honnörsbordet sitter brudparet. Brudgummen har bruden
till höger och till vänster sitter brudens mor, som i sin tur har brudgummens far till bordet. Bruden har prästen till höger och denne har brudgummens mor som bordsdam. Bredvid henne sitter brudens far, som har brudgummens äldsta syster eller annan kvinnlig släkting till bordet.

Regeln är den att ju närmare släkt, desto närmare brudparet. Hög ålder ger bättre placering. Saknas prästen eller är det en kvinna, eller skilda föräldrar så passar inte mallen. Då försöker man hitta lämpliga lösningar. Tex. Brud – Brudgummens far – brudens fars nya fru -brudgummens morfar osv. Placera inte frånskilda med sina före detta, enda undantaget är i kyrkan. Då sitter föräldrar alltid tillsammans.

Nästa steg är brudparets syskon med kyrkomarskalkar, mor och farföräldrar placeras också nära.

Tärnor och marskalkar sitter tillsammans och att brudgummens manliga släktingar och vänner har brudens kvinnliga släktingar och vänner till bordet.

Se mer om bordsplacering, bordsplacering med ritning eller klassisk bordsplacering bröllop

Tillbaka till innehåll

Annons:

Borgerlig vigsel

Om man gifter sig borgerligt krävs två vittnen. Ringar behövs inte,
det enda som krävs är intyget på hindersprövningen. Klädseln är valfri.

Tillbaka till innehåll

Brudbukett

Förr var det vanligt att mannen gav brudbuketten i gåva till sin brud. men traditionen med brudbukett är inte så gammal, kanske bara 100 år.

Idag köper brud gärna sin bukett själv, så hon får den som hon vill. Men en blå blomma skall det vara i buketten, den för lycka med sig.

Buketten kan i princip utformas hur man vill, även om äldre traditioner hade mer symbolik och många rosor i buketten.

Ofta sparar bruden sin bukett, torkar den och har den som ett minne.

Det förekommer även att buketten placeras på någon kär anhörigs grav.

En annan tradition är om man vill spara brudbuketten och få den konserverad
eller slänga den till gästerna. Det är valfritt.

Tillbaka till innehåll

Annons:

Brudnäbb

Ett par meter framför brudparet går brudnäbbarna. Därefter kommer brudparet. Det är lätt att näbbarna blir trötta, så placera gärna någon de känner väl
strategiskt och som kan hoppa in när det krävs. De är ofta klädda i söta kläder, men det finns inget krav på det. Vanliga fina kläder duger bra. Ibland får brudnäbbarna delta på bröllopsfesten, men det förekommer även att barnen inte deltar. Då kan brudparet arrangera, för att underlätta för tillresande gäster, med barnvakt för dessa om det behövs.

Tillbaka till innehåll

Brudkista eller hemgift

Förr fick dottern med sig nyttiga saker till hemmet. Lite av denna tradition har vi kvar än idag.

Läs mer om hemgift här.

Tillbaka till innehåll

Brudklänning

Brudklänningen sys ofta med släp och är vit. Att bära en lång klänning kan
även gå bra på förmiddagen, men det är helt klart mer vanligt med en kortare.
Det är oftast kombinerat med vita skor, en slöja eller en brudkrans.

En kvinna ska inte vara baraxlad i ett kyrkans rum. Därför bör brudklänningen
inte vara ärmlös.

Brudklänningens färg avgörs också utifrån situationen. Gifter hon sig för första gången
passar det med helvitt eller en creméfärgad klänning. Borgerligt bröllop tillåter mer fantasi.

Om du väljer en slöja innebär det inte att du måste ha en krona. Brudkrona eller
diadem, eller varför inte blommor istället?

Brudklänningen sys ofta med släp och är vit. Att bära en lång klänning kan
även gå bra på förmiddagen, men det är helt klart mer vanligt med en kortare.
Det är oftast vita skor, en slöja och en brudkrans.

Det går alldeles utmärkt att välja en folkdräkt istället för brudklänning.

Tillbaka till innehåll

Annons:

Brudslöja

En brudslöja är en slöja som symboliserar oskuld och den bärs endast vid den första vigseln. Den täcker ansiktet, är vit och av tyll eller spets.
Bruden kan bära den vid bröllopet.
Den har en del som är längre och den hänger ner över ryggen och den andra delen, som är kortare,läggs över ansiktet.
Om du väljer en slöja innebär det inte att du måste ha en krona. Brudkrona eller diadem, varför inte blommor istället?

Tillbaka till innehåll

Brudkrona

Den lånas ofta ut av kyrkan och används första gången en kvinna gifter sig.
Brudkronor används första gången en kvinna gifter sig.

Tillbaka till innehåll

Annons:

Brudgummens kläder

Är det frackbröllop har mannen inte så mycket att välja på dvs. Kom ihåg att
flugan ska var vit. Att gifta sig i smoking går också bra idag
även om det är ett etikettsbrott enligt tidigare tradition. Folkdräkt, uniform och
jackett kan bäras vid förmiddagsbröllop.

Om man bjuder in till bröllop och som klädkod anger frack, byxor med revärer,
en vit frackskjorta, vit väst och fluga, då kommer även gästerna i denna klädsel.

Smokingen har alltid ansetts som ett festplagg, men inget bröllopsplagg. Det
ändrar sig mer och mer.

Något som blivit alltmer populärt är frockcoat eller långkavaj.

Tillbaka till innehåll

Brudgummens tal

Som brudgum förväntas du hålla ett tal till din hustru, men kanske också rikta ett tack till värdpar och andra som hjälpt till. Här kan du få hjälp med talet från brudgummen

Tillbaka till innehåll

Annons:

Brudparets föräldrar i kyrkan

Det är alltid brudparets föräldrar som tillsammans med farmor och farfar, mormor
och morfar samt syskon, som sist, men innan brudparet går in i kyrkan.

Tillbaka till innehåll

Brudparet ut (rop)

Att ropa brudparet ut gjordes ofta av personer som inte deltog vid bröllopsfesten och fick därmed se brudparet.

Ofta var det ungdomar som samlades utanför lokalen där bröllopsfesten hölls och ropade ”Brudparet ut!”

Detta ihärdigt och högt tills brudparet visar sig och då möts av jubel.

Tillbaka till innehåll

Brudparets vandring till altaret

I de flest fall vandrar brudparet tillsammans uppför altargången. Hon går till vänster och han till höger. Symboliken är att en brud väljer sin man och en man väljer sin kvinna och de vandrar tillsammans, på lika villkor och jämställda, till vigseln.

Ett annat alternativ är att brudgummen går uppför altargången före sin egen familj och brudens mor. Sedan väntar han på sin brud vid altaret. Eller så kommer han in från sakristian och väntar vid altaret tillsammans med best man.

Bruden förs då till altaret av sin far, Framme vid altaret tar brudgummen ett steg framåt och räcker henne handen. Detta symboliserar enligt äldre synsätt ett ”överlämnande från en som bestämmer till en annan”. Så är det givetvis inte idag, men det kan förekomma att vissa kyrkor inte tillåter denna ritual.

Än mer ovanlig variant är att bruden förs in av båda sina föräldrar. Hon går då mellan dem och det symboliserar då att de är jämställda med varandra.

Tillbaka till innehåll

Annons:

Brudskål

Brudskål utbringas till brudparets lycka och ära. Det sker med en enda skål och den ska inte upprepas under middagen. En skål då samtliga gäster står upp och gemensamt skålar med brudparet, som sitter ned och höjer sina glas mot gästerna.

När brudskålen skall utbringas sker detta i mousserande vin eller Champagne. Det sker när brudparet kommit till festen och sker ofta när alla gästerna väntar eller också vid middagen, genast efter välkomsttalet.
Alla höjer sina glas ”Brudparets skål”!

Ofta utbringas även ett leve för brudparet och den som håller i brudskålen är gärna en närstående person, föräldrar, toastmaster eller syskon.

Tillbaka till innehåll

Brudvals

Traditionen bjuder att brud och brudgum får dansa första dansen och då ensamma och ostörda. Brudvalsen är heter det då det ofta är en vals, men brudparet kan lika gärna välja en annan dans. Brudparet behöver inte dansa hela
valsen ut, då kan brudparets föräldrar komma in, följt av övriga gäster. Då är det vanligt att brudgummens far dansar med brudens mor och brudens far dansar med brudgummens mor. Innan dess eller direkt därpå dansar bruden med sin far och sin svärfar.

För gästernas del dansar bordsherren först med sin bordsdam och innan kvällen är slut ska han ha fått en dans med bruden.

Det förekommer att bruden håller i sin brudbukett under första dansen och sedan kastar den till ogifta kvinnliga gäster. Då sägs den kvinna som fångar buketten bli gift inom ett år. Det här är ingen svensk sedvänja och inget en brud behöver göra, många väljer att spara den och låta buketten torka som ett minne.

Tillbaka till innehåll

Bröllop

Brudlopp eller fornsvenskans bruthlöp, det var så de nygifta färdades. Då
visade de finast klädda upp sig.

Tillbaka till innehåll

Bröllopsförberedelser

Hindersprövning krävs. Lysning krävs inte.

Tillbaka till innehåll

Åter till Bröllopslexikon