Bröllopslexikon H


Innehåll – H

Annons:

Hedersdam (Maid of honour)

En gift kvinna eller en synligt gravid kvinna ska enligt gammal sedvänja inte vara brudtärna. Det är inte samma traditionella synsätt som gäller idag, så det fungerar. Men det är trots uppluckring av gamla etikettsregler inte korrekt att en gift kvinna går uppför altargången med en marskalk som inte är hennes fästman eller make. Är hon gift eller gravid går hon antingen ensam om hon är tärna, men ännu bättre är om hon kommer in strax före brudparets föräldrar och sätter sig på första bänk till vänster. Därefter går hon fram till altaret när bruden kommit fram dit och hjälper henne med släp eller slöja. Men framförallt tar hon hand om brudbuketten under vigselakten. Hon kallas då i enlighet med internationell sed för hedersdam eller på engelska maid of honour.

Tillbaka till innehåll

Hemgift

Bruden medförde förr en samling av olika föremål som sänglinne och kläder. Det var även annan utstyrsel och allt las i en kista, eller brudkista , som medfördes till det nya hemmet.

Det förekom också att man hade husdjur som kor och grisar samt höns i hemgiften. Men storbönder och herremän kunde ge guld och silver som hemgift. Det kunde ocksp vara boningshus och jordegendom

Hemgiften var inte en gåva, det var snarast ett förtida arv som hustrun fortfarande ägde, men det var mannen hon gifte sig med som förvaltade hemgiften.

Källa: Trolovning och äktenskap, LennartNorman, Västerviks museum 2010
Här kan du läsa mer om brudkista och hemgift.

Tillbaka till innehåll

Hindersprövning och lysning

”Lysning till äktenskap kungöres inför denna församling…”, förr var det lysning, idag är det hindersprövning via skattemyndigheterna.
Detta var inledningen till församlingen att två personer skulle ingå äktenskap. Regeln om lysning har funnits ända sedan 1200-talet och försvann, eller upphörde 1969. Den har ersatts av hindersprövning och detta krävs än idag, men det sköts via folkbokföringen.

En lysning lästes upp i högmässan tre sön- eller helgdagar i rad och avsikten var att församlingen skulle veta att ett par avsåg att gifta sig med varandra. Om någon i församlingen visste om något hinder för äktenskapet, det kunde vara släktskap eller att någon redan innan var gift, så var det möjligt att meddela detta och framföra hinder.

Lysningen är sedan 1969 avskaffad som lag och är idag frivillig. Önskar brudparet detta kan de meddela församlingen att man vill ha lysning och då kan det ske i bådas församlingar.

Tillbaka till innehåll

Hurra för brudparet

Man kan alltid hurra för brudparet i samband med att det hålls tal. Tänk på att det kan bli alltför mycket hurrande och ibland är det lika bra att avstå. För den talare som av skilda skäl inte vill utbringa en skål kan hurrande ersätta densamma. Det är ett fyrfaldigt leve som gäller. Är bröllopet i Skåne eller för ett par därifrån skulle man kunna utbringa ett trefaldigt leve. Det fyrfaldiga levet ett dubbelt svenskt lösen som kommer från två kanonskott för att markera den svenska fartyg på väg in. I Skåne utbringas det trefaldiga levet som en rest från deras danska tid, då dansk lösen var och fortfarande är tre kanonskott.

Tillbaka till innehåll

Åter till Bröllopslexikon

Annons: